Regulamin pobytu

Niniejszy regulamin określa zasady wynajmu domków w osadzie "Pole Ryżowe".

1. DOBA NOCLEGOWA

1.1 Doba noclegowa trwa od 16.00 do 11.00. Możliwa jest zmiana godzin tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Właścicielami.

2. REZERWACJA

2.1.Rezerwację uznaje się za wiążącą w momencie wpłaty 50% przedpłaty  z pełnej kwoty rezerwacji na konto bankowe lub w systemie SlowHop, w zależności od drogi rezerwacji. Przedpłata równoznaczna jest z akceptacją regulaminu miejsca.

2.2. Pozostałe 70% kwoty rezerwacji powinno zostać opłacone maksymalnie na trzy dni przed przyjazdem, z jednoczesnym wysłaniem potwierdzenia realizacji przelewu na adres mailowy biuro@poleryzowe.pl.

2.3. Przelewy powinny być wykonane na rachunek bankowy 07 1090 2242 0000 0001 3633 2055: w tytule przelewu należy wpisać: Wynajem domku + nazwisko + termin.

2.4. Od Gości pobierana jest ZWROTNA kaucja w wysokości 500zł, będąca zabezpieczeniem na poczet wyrządzonych przez Gości ewentualnych szkód podczas pobytu. Realizacja przelewu, ze zwrotu kaucji odbywa się do 5 dni roboczych od wymeldowania Gości.

2.5. Gospodarz zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z przyczyn losowych, niezależnych od niego, wraz ze zwrotem poniesionych kosztów najmu dla Wynajmującego.

2.6.W przypadku jeżeli Goście nie opłacą drugiej części należności za pobyt oraz kaucji w terminie wskazanym w zasadach rezerwacji, Gospodarze zastrzegają sobie prawo do anulacji rezerwacji bez możliwości zwrotu przedpłaty.

3. REZYGNACJA Z POBYTU

3.1. W przypadku rezygnacji Gościa z dalszego pobytu podczas jego trwania, opłata za niewykorzystany pobyt nie jest zwracana.

3.2. W przypadku chęci anulowania rezerwacji przez Gości zaliczkę zwracamy do 30 dni przed planowanym przyjazdem lub przeniesienie rezerwacji na inny termin, W pozostałych sytuacjach, w przypadku rezygnacji Gości z przyjazdu, przedpłata nie jest zwracana.

4. ZASADY WYNAJMU

4.1. Podczas pobytu Gości, na terenie Osady Pole Ryżowe obowiązuje zakaz pobytu osób trzecich.

4.2. W przypadku zmiany godziny wyjazdu prosimy o wcześniejsze uzgodnienie tego z właścicielami.

4.3. Za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie pobytu odpowiada Gość.

4.4. W przypadku awarii lub uszkodzenia wyposażenia domków, należy 
niezwłocznie powiadomić o tym właściciela, telefonicznie lub mailowo. Brak złoszenia usterki/ szkody będzie skutkować pobraniem z kaucji opłaty za naprawę lub pociągnięcie do odpowiedzialności cywilno-prawnej jeżeli koszt naprawy będzie przewyższać wysokośc kaucji.

4.5. Do miejsca Pole ryżowe przynależy niestrzeżony parking na posesji.

5.5. Obowiązuje segregacja śmieci

5.6. W domkach nie można palić papierosów, ani innych wyrobów dymiących. 
Palenie na zewnątrz jest możliwe, jednak obowiązuje wyrzucanie 
niedopałków do śmietnika.

5.7. Właściciele miejsca nie odpowiadają za wypadki będące konsekwencją 
nieodpowiedzialnego zachowania Gości, bądź niezgodnego z regulaminem 
miejsca.

5.8. Przestrzeń Osady Pole Ryżowe nie może być wykorzystywana w celach 
komercyjnych i reklamowych bez zgody właściciela miejsca. Do tego rodzaju działań konieczna jest osobna umowa warunkująca wykorzystanie miejsca oraz ustalająca osobną opłatę.

5.9. Niezastosowanie się do powyższych punktów regulaminu może skutkować potrąceniem określonej kwoty z kaucji, zależnej od wielkości zniszczeń i/lub stopnia złamania zasad regulaminu.

5.10. Osada Pole Ryżowe nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe, niezależne od nas niedogodności np. czasowy brak wody lub prądu, zanik sieci internetowej.

5.11. Niezastosowanie się do regulaminu skutkować może potrąceniem lub zatrzymaniem wpłaconej kaucji lub pociągnięciem do odpowiedzialności cywilno-prawnej.

5.12. Nie pobieramy dodatkowej opłaty za sprzątanie. Goście zobowiązani są do pozostawienia domu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu.

5.13. Nie odpowiadamy za wartościowe rzeczy pozostawione w naszym domu

6. ZWIĘRZĘTA

6.1. Przyjmujemy tylko psy po wcześniejszym uzgodnieniu tego z właścicielami.

6.2. Jednorazowa opłata za psa wynosi 60 zł.

Zamknij
Zaloguj się
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.